{month}
{day}

Kajak-kenu tábor a Sportolói Tehetségprogram keretein belül

A tábornak több fő célja is van.

Elsődlegesen a tehetséges fiatalok meglévő ismereteinek fejlesztése, elmélyítése, gondolkodási struktúráik fejlesztése, érzelmek, attitűdök, érdeklődések felkeltése speciális, tábori körülmények között. A résztvevő gyermekeknek korlátozottak a lehetőségeik, többségük akkor jut el táborba, ha annak csak minimális költségei vannak. A testi-kinetikus és természeti tehetségterületek összekapcsolása nagy fejlődési lehetőséget rejt magában a résztvevők számára. Fontosnak tartottuk itt is azt, hogy a FODISZ szlogenjét, a "Több, mint sport"-ot nagyon komolyan vegyük. Az általunk összeállított programterv intenzív, tematikus, fejlesztő foglalkozások sorozata volt, mellyel a gyermekek és fiatalok maximális tehetségkibontakoztatását segítettük elő.

A diákolimpiai versenyrendszerben való részvétel miatt egész évben a testi-kinesztetikus tehetségoldal fejlesztése erőteljesebb. A táborban az egyéb tevékenységek segítségével a természeti ismereteik, önellátási képességük megerősödését is elérhetjük. A célcsoportra gyakorolt konkrét hatások az előzőeken kívül: erő, állóképesség, egyensúlyozó képesség, kitartás növekedése; kooperációs, koordinációs, kondicionális képességek növekedése, a biológia, kémia, földrajz, természetismeret, történelem, testnevelés tantárgyakhoz kapcsolódó elméleti tárgyi tudás gyakorlati tudássá, készséggé válása- kezdeményezőkészség, alkalmazkodóképesség, kommunikációs képesség fejlődése, valamint az önbizalom növekedése. Általánosságban elmondható, hogy a célcsoport (de ugyanúgy a kísérők is) feltöltődve, sok élménnyel gazdagabban térhetnek majd haza.